KATKILI TÜPLER (VAKUMSUZ)

         
             
CAT. NO. ÜRÜN KATKISI BOYUT (ÇAPXBOY) MALZEME İÇERİK   KISALTMALAR:
17010330001 SODYUM SİTRAT 12X51 mm DD, PP 0.2 ml KATKILI      
17010340001 SODYUM SİTRAT 12X51 mm DD, PP 0.25 ml KATKILI   C :CAM
17010350001 SODYUM SİTRAT 12X51 mm DD, PP 0.4 ml KATKILI   DD :DİBİ DÜZ
17010360001 SODYUM SİTRAT 12X51 mm DD, PP 0.5 ml KATKILI   DK :DİBİ KONİK
17010370001 SODYUM SİTRAT 12X75 mm DY, PP 0.35 ml KATKILI   DY :DİBİ YUVARLAK
17010380001 SODYUM SİTRAT 12X75 mm DY, C 0.35 ml KATKILI   K :POTASYUM
17010390001 SODYUM SİTRAT 12X86 mm DY, PP 0.4 ml KATKILI   :LİTYUM
17010400001 SODYUM SİTRAT 12X86 mm DY, PP 0.5 ml KATKILI   NA :SODYUM
17010410001 SODYUM SİTRAT 12X92 mm DY, PP 0.5 ml KATKILI   NH4 :AMONYUM
17010420001 SODYUM SİTRAT 13X100 mm DY, PP 0.4 ml KATKILI   PP :POLİPROPİLEN
17010430001 SODYUM SİTRAT 16X60 mm DD, PP 0.4 ml KATKILI   PS :POLİSTİREN
17010440001 SODYUM SİTRAT 16X60 mm DD, PP 0.5 ml KATKILI      
17010450001 SODYUM SİTRAT 16X100 mm DD, PP 0.5 ml KATKILI      
17010460001 SODYUM SİTRAT 16X100 mm DD, C 0.5 ml KATKILI      
17010470001 NA.SİTRAT (B) 12X51 mm DD, PP 0.2 ml KATKILI      
17010480001 NA.SİTRAT (B) 12X51 mm DD, PP 0.25 ml KATKILI      
17010490001 NA.SİTRAT (B) 12X51 mm DD, PP 0.5 ml KATKILI      
17010500001 NA.SİTRAT (B) 12X75 mm DY, PP 0.35 ml KATKILI      
17010510001 NA.SİTRAT (B) 12X75 mm DY, C 0.35 ml KATKILI      
17010520001 NA.SİTRAT (B) 13X100 mm DY, C 0.4 ml KATKILI      
17010530001 NA.SİTRAT (B) 16X60 mm DD, PP 0.5 ml KATKILI      
17010540001 NA.SİTRAT (B) 16X100 mm DY, PP 0.5 ml KATKILI      
17010550001 NA.SİTRAT (B) 16X100 mm DY, C 0.5 ml KATKILI      
17010560001 NA. FLUORÜR 12X51 mm DD, PP 2.0 ml KAN İÇİN      
17010570001 NA. FLUORÜR 12X75 mm DY, PP 2.0 ml KAN İÇİN      
17010580001 NA. FLUORÜR 12X75 mm DY, PP 3.0 ml KAN İÇİN      
17010590001 NA. FLUORÜR 16X100 mm DY, PP 7.0 ml KAN İÇİN      
17010600001 K. OKZALAT 12X51 mm DD, PP 2.0 ml KAN İÇİN      
17010610001 K. OKZALAT 12X75 mm DY, PP 2.0 ml KAN İÇİN      
17010620001 K. OKZALAT 12X75 mm DY, PP 3.0 ml KAN İÇİN      
17010630001 K. OKZALAT 13X100 mm DY, C 3.0 ml KAN İÇİN      
17010640001 K. OKZALAT 16X100 mm DY, PP 7.0 ml KAN İÇİN      
17010650001 K.NH4.OKZALAT 12X51 mm DD, PP 2.0 ml KAN İÇİN      
17010660001 K.NH4.OKZALAT 12X75 mm DY, PP 2.0 ml KAN İÇİN      
17010670001 K.NH4.OKZALAT 12X75 mm DY, PP 3.0 ml KAN İÇİN      
17010680001 K.NH4.OKZALAT 13X100 mm DY, C 3.0 ml KAN İÇİN      
17010690001 K.NH4.OKZALAT 16X100 mm DY, PP 7.0 ml KAN İÇİN      
17010700001 FLUORÜR / OKZALAT 12X51 mm DD, PP 2.0 ml KAN İÇİN      
17010710001 FLUORÜR / OKZALAT 12X75 mm DY, PP 2.0 ml KAN İÇİN      
17010720001 FLUORÜR / OKZALAT 12X75 mm DY, PP 3.0 ml KAN İÇİN      
17010730001 FLUORÜR / OKZALAT 16X100 mm DY, PP 7.0 ml KAN İÇİN      
17010740001 ACD A 16X100 mm DY, PP 8.5 ml KAN İÇİN      
17010750001 ACD B 12X75 mm DY, PP 3.0 ml KAN İÇİN      
17010750001 ACD B 16X100 mm DY, PP 6.0 ml KAN İÇİN      
17010010001 K3 EDTA PEDİATRİK DK, PP 0.3 ml KAN İÇİN      
17010020001 K3 EDTA PEDİATRİK DK, PP 0.6 ml KAN İÇİN      
17010030001 K3 EDTA PEDİATRİK DK, PP 1.0 ml KAN İÇİN      
17010040001 K3 EDTA 12X51 mm DD, PP 2.5 ml KAN İÇİN      
17010050001 K3 EDTA 12X75 mm DY, PP 3.0 ml KAN İÇİN      
17010060001 K3 EDTA 12X75 mm DY, PS 3.0 ml KAN İÇİN      
17010070001 K3 EDTA 12X75 mm DY, C 3.0 ml KAN İÇİN      
17010080001 K3 EDTA 12X86 mm DY, PP 5.0 ml KAN İÇİN      
17010090001 K3 EDTA 12X86 mm DY, PS 5.0 ml KAN İÇİN      
17010100001 K3 EDTA 12X92 mm DY, PP 5.0 ml KAN İÇİN      
17010110001 K3 EDTA 13X100 mm DY, C 5.0 ml KAN İÇİN      
17010120001 K3 EDTA 16X60 mm DD, PP 5.0 ml KAN İÇİN      
17010130001 K3 EDTA 16X75 mm DY, PP 5.0 ml KAN İÇİN      
17010140001 K3 EDTA 16X100 mm DY, PP 5.0 ml KAN İÇİN      
17010150001 K3 EDTA 16X100 mm DY, C 5.0 ml KAN İÇİN      
17010160001 K3 EDTA 16X100 mm DY, PP 7.0 ml KAN İÇİN      
17010170001 K3 EDTA 16X100 mm DY, C 7.0 ml KAN İÇİN      
17010180001 K3 EDTA 16X100 mm DY, PP 10.0 ml KAN İÇİN      
17010190001 K3 EDTA 16X100 mm DY, C 10.0 ml KAN İÇİN      
17010200001 LI-HEPARİN 12X51 mm DD, PP 2.5 ml KAN İÇİN   KISALTMALAR:
17010210001 LI-HEPARİN 12X51 mm DD, PP 3.0 ml KAN İÇİN      
17010220001 LI-HEPARİN 12X75 mm DY, PP 3.0 ml KAN İÇİN   C :CAM
17010230001 LI-HEPARİN 12X75 mm DY, C 3.0 ml KAN İÇİN   DD :DİBİ DÜZ
17010240001 LI-HEPARİN 12X86 mm DY, PP 5.0 ml KAN İÇİN   DK :DİBİ KONİK
17010250001 LI-HEPARİN 12X92 mm DY, PP 5.0 ml KAN İÇİN   DY :DİBİ YUVARLAK
17010260001 LI-HEPARİN 16X60 mm DD, PP 5.0 ml KAN İÇİN   K :POTASYUM
17010270001 LI-HEPARİN 16X100 mm DY, PP 5.0 ml KAN İÇİN   :LİTYUM
17010280001 LI-HEPARİN 16X100 mm DY, C 5.0 ml KAN İÇİN   NA :SODYUM
17010290001 LI-HEPARİN 16X100 mm DY, PP 7.0 ml KAN İÇİN   NH4 :AMONYUM
17010300001 LI-HEPARİN 16X100 mm DY, C 7.0 ml KAN İÇİN   PP :POLİPROPİLEN
17010310001 LI-HEPARİN 16X100 mm DY, PP 10.0 ml KAN İÇİN   PS :POLİSTİREN
17010320001 LI-HEPARİN 16X100 mm DY, C 10.0 ml KAN İÇİN