ANTİBİYOTİK DİSKLERİ      
       
CAT. NO. ÜRÜN   MARKA BİRİM
02110010050 AMİKACİN (AK-30) BIODİSC 50 DİSK/KARTUŞ
02110020050 AMOXYCİLLİN (AX-25) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110030050 AMOXYCİLLİN+CLOVULANİC ACİD *AUGMENTİN (AMC-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110040050 AMPİCİLLİN (AM-10) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110030050 AMPİCİLLİN+SULBACTAM *DUOCİD (SAM-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110030050 AUGMENTİN (AMC-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110060050 AZTREONOM (AZ-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110070050 AZİTHROMYCİN (AZM-15) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110590050 BACİTRACİN (B-10 U) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110060050 BACİTRACİN (B-0.04 U) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110080050 CARBENİCİLLİN (CB-100) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110090050 CEFACLOR (CEC-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
100050 CEFADROXİL (CFD-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110110050 CEFALEXİN (CL-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110120050 CEFEPİM (PM-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110130050 CEFEXİM (CFM-5) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110140050 CEFODİZİM (FZ-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110150050 CEFOPERAZONE (CP-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110160050 CEFOPERAZONE (CFP-75) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110160050 CEFOPERAZONE+SULBACTAM (CES-75/30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110170050 CEFOTAXİME (CX-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110180050 CEFOXİTİN (CF-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110190050 CEFPROZİL (FP-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110200050 CEFTAZADİME (CAZ-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110210050 CEFTİZOXİME (ZX-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110220050 CEFTRİAXONE (CRO-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110230050 CEFUROXİME (CXM-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110620050 CEPHALOTHİN (CF-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110240050 CEPHAZOLİNE (CZ-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110250050 CEPHRADİNE (CE-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110260050 CHLORAMPHENİCOL (C-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110270050 CİPROFLOXACİN (CRP-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110280050 CLİNDAMYCİN (CC-5) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110630050 CLOXACİLLİN (OB-5) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110290050 DOXYCYLİNE (D-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110050050 DUOCİD (SAM-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110300050 ENOXACİN (EN-10) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110310050 ERYTHROMYCİNE (E-15) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110320050 FUSUDİC ACİD (FA-10) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110330050 GENTAMYCİNE (GM-10) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110340050 İMİPENEM (IP-10) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110640050 KANAMYCİN (K-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110350050 KLARİTROMYCİN (CLR-15) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110360050 LİNCOMYCİNE (L-2) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110370050 LORACARBEF (LO-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110380050 MEROPENEM (MEM-10) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110650050 METHİCİLLİN (MET-5) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110390050 METRONİDAZOL (MZ-5) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110400050 NALİDİXİC ACİD (NA-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110410050 NETİLMİCİN (NET-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110420050 NİTROFURANTOİN (FM-300) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110430050 NORFLOXACİN (NX-10) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110660050 NOVOBİOCİN (NV-5) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110670050 NOVOBİOCİN (NV-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110440050 OFLOXACİN (OL-10) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110450050 OLEANDOMYCİN (OM-15) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110680050 OXACİLLİN (OX-1) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110460050 OXOLİNİC ACİD (OA-2) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110470050 PEFLOXACİN (PE-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110480050 PENİCİLLİN-G (P-10) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110490050 PİPERACİLLİN (P-100) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110500050 RİFAMPİCİN (RA-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110510050 SEFALOSPORİN (SL-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110520050 STREPTOMYCİNE (S-10) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110050050 SULBACTAM+AMPCİLLİN *DUOCİD (SAM-20) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110530050 TEİCOPLANİN (TEC-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110480050 TETRACYLİNE (TE-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110490050 THİAMPHENİCOL (TA-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110500050 TOBRAMYCİNE (TM-10) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110510050 TRİMETOPRİM/SULFAMETHOXAZOL (TZ-25) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ
02110520050 VANCOMYCİN (VM-30) BIODISC 50 DİSK/KARTUŞ