Metil Alkol Test Kit                                 

Kolorimetrik – 10 Test                                                                         

 

 

Değerli Müşterimiz,

 

Ürünümüzü seçtiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Test kitini doğru kullanmak için birlikte verilen bilgi notlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

                                                           

Her Test Kiti;

 

·          2 adet yeşil yivli kapaklı Test tübü,

·          Damlalıklı şişede 2’ şer ml Reagent A ve B,

·          Beyaz kapaklı plastik tüpler içinde Reagent C ve İndikatör ile 2 adet pipet-kaşık,

·          Plastik enjektör içinde 10  ml Reagent D,

·          Şeffaf damlalıklı şişede 2 ml Metil Alkol numunesi,

·          1 adet pastör pipet,

·          Bir çift eldiven ve kullanım talimatı içerir.

 

Test Yöntemi;

Etil alkol olarak bilinen numunedeki olası metil alkol indikatör ile  kolorimetrik olarak belirlenir.  Numunede yüksek oranda bulunan Etil alkol’ün indikatörle verdiği açık kahve-taba renk, Metil alkolün verdiği derin mor renkten çok farklıdır. Saf Etil alkol ve Metil alkol kullanılarak yapılan testlerde elde edilen renkler aşağıda verilmektedir (*).

   

1.        % 100 Etil alkol,

2.        % 40 (v/v) Etil alkol içinde % 0,4 (v/v) Metil alkol,

3.        % 5 (v/v) Metil alkol, % 95 (v/v) Etil alkol,

4.        % 100 Metil alkol

*) Testlerde; Etil alkol (Riedel Kat.no: 32221), Metil alkol (Riedel Kat.no: 24229) kullanılmıştır.

 

Testin Uygulanışı;

Kitle birlikte verilen plastik pastör pipet ile test tüpüne iki damla alkol numunesi alınır. (Alkol numunesi % 100’ lük ise bir damla numune alınır, üzerine bir damla su ilave edilir.)  Daha sonra tüpe sıra ile bir damla Reagent A ve    bir damla Reagent B  ilave edilir, hafifçe karıştırılır ve tam bir dakika süreyle dik pozisyonda tutulur. (Bu aşamada tüp içinde mor renk görmelisiniz. Renk kahverengi ise Reagent B yenisiyle değiştirilmelidir.)                            

Süre sonunda, önce tüp içeriği renksize dönene dek kendi üzerindeki pipet-kaşık yardımıyla ve her seferinde bir toplu iğne başı büyüklükte Reagent C ilave edilir. Eğer tüp içeriği 4 kez ilave edildiğinde renksize dönmüyorsa    1 damla daha Reagent A eklenir ve işleme devam edilir. Sonra tüpe yine kendi üzerindeki pipet-kaşık yardımıyla bir kibrit başı  büyüklüğünde İndikatör  ilave edilir, hafifçe karıştırılır.                            

UYARI: Reagent D şişesi asit çözeltisi içerdiğinden testin bu aşamasında MUTLAKA eldiven giyilmeli, koruyucu  gözlük takılmalıdır.      

Dik konumda tutulan tüpe bu kez bir ml Reagent D ilave edilir. Reagent D’ nin içinde bulunduğu enjektörün yeşil kapağı işlem sonrasında hemen kapatılır. Reaksiyonun tamamlanana kadar tüp dik konumda tutularak 5 dakika  beklenir ve sonrasında tüpe yaklaşık 1/3 ü yüksekliğe kadar su ilave edilir, kapağı kapatılarak hafifçe çalkalanır. (Not: Bu aşamada tüpün ısınması normaldir.)

 

Son olarak tüp te oluşan renk kontrol edilir. Mor renk, numune alkol içinde Metil alkolün varlığını gösterir.

 

Renk karşılaştırması yapmanız amacıyla kitiniz içinde Metil Alkol numunesi bulunmaktadır. Bir adet test tüpünü ayırarak yapacağınız her testte Metil Alkol ile de paralel çalışmanızı öneririz. Bu, ayni zamanda testte kullanılan reaktiflerinizin bozulup bozulmadığının da göstergesi olacaktır.

 

Raf Ömrü: 1 yıldır.

Üretim tarihi:  04/2009                            Son kullanım tarihi : 04/2010

Uyarı ve önlemler;

 

Kit ile birlikte verilen reagentler sadece bu kitte tariflenen çalışma için kullanılmalıdır. Başka amaçlara yönelik olarak kullanmayınız.

 

Testi daima iyi havalandırılan bir yerde yapınız ve çalışma talimatına tam olarak uyunuz.

 

Kit içindeki:

·          İndikatör ve Regent A ışığa hassas olduğundan karanlık ortamda tutunuz.

·          Reagent D ambalajı asit içerdiğinden mutlaka koruyucu eldiven ve gözlük ile çalışınız.

İçeriğindeki asidik çözeltiyi atık kanalına boşaltıp üzerine bir miktar su döktükten sonra test tüpü ve Reagent kaplarını   önce çeşme suyu ile yıkayınız. Akabinde atık kabınıza atabilirsiniz.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

 

 

 

 

 

                                                                   GENEL BİLGİ

 

Alkollü içkilerde müsaade edilebilir metil alkol konsantrasyonunun tarifi

Paine A, Davan AD.
IRG in Toxicology, King's College London, UK.

İnsanlar için güçlü bir zehir olan metil alkol zararsız olarak bir çok alkollü içkide düşük miktarlarda doğal olarak bulunur.

Bununla beraber, “endüstriyel metillendirilmiş ispirto” [% 5 (v/v) metil alkol: % 95 (v/v) etil alkol ] ‘dan yapılan kaçak içkiler ciddi ve hatta hayati rahatsızlıklar yaratabilir. Metil alkolün zararlı olmayan konsantrasyonlarını  belirtir yayın olmayışı kilit bir soru olduğundan, halk sağlığı yönünden, yetişkin bir insanın toksik riske girmeden  tüketebileceği azami metil alkol konsantrasyonu nedir?  Metil alkol zehirlenmesine maruz kalmış hastalar hakkında yayınlanan bilgiler gözden geçirilmiş ve az dozda metil alkol verilen gönüllüler üzerinde bulunan bulgular ve aynı zamanda mesleki maruz kalma sınırları (OEL’ ler) yetişkinlerde günlük müsade edilebilir (güvenli) seviyenin 2 g ve toksit dozun da 8 g olduğunu göstermektedir. Birkaç saattlik etkilenme süresinde etil alkolün simultane sindiriminin önerilen “güvenli” ve “toksik”  dozlara hissedilebilir etkisi yoktur.  Dolayısı ile, yetişkin birinin 2 saatlik bir zaman içersinde hacimsel olarak % 40 alkol ihtiva eden 4 x 25 ml standart ölçüde içki tükettiği farz edilirse böyle bir içkide metil alkolün tolere edilebilir maksimum  konsantrasyonu (MTC)  hacimsel olarak % 2 (v/v) olacaktır. Mamafih, bu değer, tüketilen alkolün miktarı, kötü beslenme (yani folat azlığı), hastalıklı olma ve diğer şahsi faktörleri (yani etniklik) kapsamak üzere sadece 4 gibi bir güvenlik faktörüne müsaade eder. Buna karşılık, mevcut AB genel sınırı, etil alkolde doğal olarak bulunan metil alkol  10 g Metil alkol / Litre Etil alkol [ki % 40’ lık alkol içinde % 0.4 (v/v)’lük Metil alkole eşdeğerdir] için daha fazla güvenlik marjı sağlar.

 

 

Defining a tolerable concentration of methanol in alcoholic drinks.

Paine A, Davan AD.

IRG in Toxicology, King's College London, UK.

Methanol, a potent toxicant in humans, occurs naturally at a low level in most alcoholic beverages without causing harm. However, illicit drinks made from "industrial methylated spirits" [5% (v/v) methanol:95% (v/v) ethanol] can cause severe and even fatal illness. Since documentation of a no-adverse-effect level for methanol is nonexistent in the literature a key question, from the public health perspective, is what is the maximum concentration of methanol in an alcoholic drink that an adult human could consume without risking toxicity due to its methanol content? Published information about methanol-intoxicated patients is reviewed and combined with findings in studies in volunteers given small doses of methanol, as well as occupational exposure limits (OELs), to indicate a tolerable ("safe") daily dose of methanol in an adult as 2 g and a toxic dose as 8 g. The simultaneous ingestion of ethanol has no appreciable effect on the proposed "safe" and "toxic" doses when considering exposure over several hours. Thus, assuming that an adult consumes 4 x 25-ml standard measures of a drink containing 40% alcohol by volume over a period of 2 h, the maximum tolerable concentration (MTC) of methanol in such a drink would be 2% (v/v) by volume. However, this value only allows a safety factor of 4 to cover variation in the volume consumed and for the effects of malnutrition (i.e., folate deficiency), ill health and other personal factors (i.e., ethnicity). In contrast, the current EU general limit for naturally occurring methanol of 10 g methanol/l ethanol [which equates to 0.4% (v/v) methanol at 40% alcohol] provides a greater margin of safety.

PMID: 11926610 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

DENİZ Medikal ve Kimyasal Ürünler

DES San. Sitesi B-15 Bl. 108 Sk. No:4 Esenşehir-Ümraniye / İSTANBUL

Tel: 0 (216) 364 61 68, (535) 291 60 02