Glutaraldehit Test Kit                     

 

DENİZ MEDİKAL VE KİMYASAL ÜRÜNLER

          www.deniz-chemical.com

 

 

Değerli Müşterimiz,

 

Ürünümüzü seçtiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz.

Test kitini doğru kullanmak için birlikte verilen bilgi notlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

Ürün ambalajında amber renkli cam şişe kullanılmıştır. Bu ambalaj; ürün içindeki kimyasalların içinde bulunduğu malzemeden ve güneş ışığından etkilenmesini önlemek, üründen  doğru sonuç alınması ve ürünün öngörülen kullanım süresi içinde bozulmasını engellemek için özellikle seçilmiştir.

 

Ürün için seçilen damlalık da 25 damla/ml özelliğiyle mümkün olduğunca çok test gerçekleştirmenize imkan sağlayacaktır.

 

-          Kullanım öncesi damlalık-şişe arasındaki plastik tapayı çıkarınız. (1)

-          Ürünün damlalık bölümünü ıslatması için iyice çalkalayınız. (2)

-          Damlalık kapağını çıkardıktan sonra şişeyi dik konumda tutarak, damlalık bölümünü baş ve işaret parmağınızla sıkarak kullanınız. (3)

 

                                                                      

                                                     1                                         2                                  3

 

Her testten sonra plastik tapayı şişe ağzına tekrar takmanızı öneririz. Bu şekilde ürünün güneş ışığıyla temasını ve olası çözelti sızıntılarını engellemiş olursunuz.

                                                               

Her Glutaraldehit Test Kiti;

 

·          Damlalıklı şişe içinde 10 ml Titrasyon çözeltisi,

·          Damlalıklı şişe içinde 2 ml İndikatör,

·          Özel kaşıklı plastik kap içinde 6-10 gr Glutaraldehit test reaktifi,

·          Ağzı geçme kapaklı 2 adet Test tübü,

·          Plastik pipet,

·          Kullanım talimatı içerir.

 

 

Test Yöntemi;

 

Test yöntemi Asidimetrik Titrasyondur. Glutaraldehit numunesi  8,3 pH’a asit ile titrilenir.

Sonuç % (w/v) Glutaraldehit cinsinden bulunur.

 

 

Test Sayısı;

 

Solusyonun “Glutaraldehit” miktarına bağlı olmakla birlikte yaklaşık 10 testtir.

 

 

 

 

Ölçüm Aralığı;

 

Piyasada satılan solüsyonlar  % 2.00 ve daha yüksek konsantrasyonlarda Glutaraldehit içerirler. Glutaraldehidin “Effective Minimum Concentration” “MEC” değeri % 1.50’ dir.

Test kitiniz yardımıyla gerek satınaldığınız solüsyonun ve gerekse kullanımda olan solüsyonunuzun glutaraldehit içeriğini belirleyebilirsiniz.

Glutaraldehit içeriği % 1.50’nin altında olan solüsyonları kullanmamanızı, kullanımda olan solüsyonlarınızda da içerik % 1.50’ nin altına düştüğünde yenilemenizi öneririz.

 

Uygulama-testin yapılışı;

 

1-       Test tüpüne plastik pipet yardımıyla tam 5 ml “Glutaraldehit” solüsyonu alınız. (Alınacak solüsyon miktarı tüpün üstten ikinci çizgisine kadardır. Aşağıdaki resme bakınız.)

                                                                                  

          

2-       Üzerine 2 damla İndikatör damlatınız.

3-       Solüsyonun rengi değişmez ise bir sonraki adıma geçiniz. Eğer renk pembeleşmiş ise her damladan sonra tüpün kapağını kapatıp, iyice çalkalayarak Titrasyon çözeltisi ilave ediniz.

4-       Tüpteki renksiz solüsyona 2 silme kaşık Glutaraldehit test reaktifi ilave ediniz. Tüp kapağını kapatarak reaktif solüsyonda tam olarak çözünene dek çalkalayınız.

5-       Bu aşamada tüp içindeki solüsyon pembe renk almış olmalıdır. Tübe bu kez damla sayarak ve  her damla ilavesinden sonra tüp kapağını kapatıp çalkalayarak solüsyonunuzun pembe rengi kaybolana dek Titrasyon çözeltisi ilave ediniz. (Tüpteki pembeden renksize dönüş, tübü çalkalayarak 30 saniye süresince izlenmelidir. Eğer pembe renk tekrar açığa çıkıyorsa Titrasyon çözeltisi ilavesine devam ediniz.)

6-       Sarfettiğiniz Titrasyon çözeltisi damla sayısı yardımıyla solüsyonunuzun Glutaraldehit yüzdesini bulunuz. (Titrasyon çözeltinizin 1 damlası, % 0,1 (w/v) Glutaraldehit’ e eşdeğerdir.)

 

Örneğin test sonunda ilave edilen Titrasyon çözeltisi 20 damla ise;

Solüsyon Glutaraldehit miktarı = Damla sayısı x 0,1 = % 2,0 (w/v) dir.

 

Uyarı ve önlemler;

 

Kit ile birlikte verilen reagentler sadece kimyasal analiz için kullanılmalıdır. Başka amaçlara yönelik olarak kullanmayınız.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

 

 

Kuru ortamda, oda sıcaklığında saklayınız. Kit içindeki reaktiflerin hava ile temasını önleyiniz.

Ambalajı açılmamak kaydıyla 2 sene süreyle kullanılabilir.

 

    

GENEL BİLGİ

 

Glutaraldehit bazlı dezenfektanlar sağlık sektöründe temizleme ve sterilizasyon amacıyla kullanılırlar. Medikal, cerrahi ve dental alanlarda birçok yüzey daldırma, silme ve çalkalama şekilleri glutaraldehit solusyonlarıyla temizlenirler. Glutaraldehit bazlı dezenfektanlar dializ makinalarının temizliğinde de kullanılırlar.

 

Glutaraldehit bazlı solüsyonları kullanırken üretici tarafından belirlenmiş son kullanım tarihlerine

uyunuz.

 

MEDİKO KİMYA Ldt Şti Dudullu / İSTANBUL tesislerinde üretilmiştir.