%2 GLUTARALDEHİT SOLUSYONU

Kalite Kontrol Test Prosedürü

  

Gerekli malzemeler:

 

Saat, kağıt havlu, su ve solüsyonu koymak için polietilen ya da polipropilen kap.

 

Kontrol solüsyonu hazırlanması:

 

Pozitif kontrol için hiç kullanılmamış % 2’ lik  GLUTARALDEHİT solüsyonu kullanılır. Negatif kontrol solüsyonu, bu solüsyondan alınacak miktara eşit oranda su eklenerek (1:1 oranında seyreltilerek) hazırlanır.

 

Testin yapılışı:

 

1- Test stripinin indikatör kısmını yeni hazırlanmış solüsyona tam olarak batırıp çıkarınız. Solüsyon içinde kesinlikle çalkalamayınız.

 

                                                  

2- Stripi bir kağıt havlu üzerine dik pozisyonda koyunuz.

                                                         

3- İki dakika sonra stripte oluşan üniform mavi renk solüsyonunuzdaki glutaraldehit miktarının MEC (Minimum Effective Concentration) üzerinde olduğunun, solüsyonunuzun güvenle kullanılabileceğinin göstergesidir.

 

Negatif kontrol:

 

Bu kez başka bir strip alarak negatif kontrol için hazırladığınız solüsyonla yukarıdaki 3 adımda verilen çalışmayı aynı şekilde yapınız. 

                                                

5- İki dakika sonra ilk testtekinden farklı, arada mavilik olsa da genelde sarı renk gözlemelisiniz. Bu, solüsyonunuzun glutaraldehit miktarının MEC (Minimum Effective Concentration) altında olduğunun, solüsyonunuzun değişmesi gerektiğinin göstergesidir.

 

 

 

 

 

                                             

 

                                              GEÇER                                                                           ZAYIF

 

 

 

 

 

Test stripi neme karşı duyarlıdır. Striplerinizi kuru ortamda, oda sıcaklığında saklayınız. Strip aldıktan sonra şişe kapağını derhal kapatınız. Hava ile yarım saat temas eden striplerinizi kullanmayınız, yeni bir ambalaj açınız.   

Ambalajı açılmamak kaydıyla 2 sene süreyle kullanılabilir. Ambalajı açtıktan sonra, yukarıda belirtilen çalışma koşullarında 90 gün süre ile kullanılabilir.

 

    

GENEL BİLGİ

 

Glutaraldehit bazlı dezenfektanlar sağlık sektöründe temizleme ve sterilizasyon amacıyla kullanılırlar. Medikal, cerrahi ve dental alanlarda birçok yüzey daldırma, silme ve çalkalama şekilleri glutaraldehit solusyonlarıyla temizlenirler. Glutaraldehit bazlı dezenfektanlar dializ makinalarının temizliğinde de kullanılırlar.

 

Glutaraldehit bazlı solüsyonları kullanırken üretici tarafından belirlenmiş son kullanım tarihlerine

uyunuz.

 

Diğer ürünlerimiz:

 

% 2,4 Glutaraldehit Solusyonu Test Stribi

% 3,6 Glutaraldehit Solusyonu Test Stribi